Josep Cerdà i Ferré ::: Escultor i Catedràtic d’Escultura de la Universitat de Barcelona ::: Degà de la Facultat de Belles Arts de la UB de 2001 a 2004 ::: Director del Departament d’Escultura entre 1995 i 1999 ::: Director del Departament d’Estructura de la Imatge i de l’Entorn de 1988 a 1991::: Director i coordinador del grup de recerca de Mestissatge Cultural i Artístic MESCA de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la UB ::: Actualment coordina el grup de recerca reconegut: Barcelona Recerca Art i Creació de la Universitat de Barcelona BR: :AC ::: des de 2001 dirigeix el Taller d’Escultura Ambiental Ouroboros-Fbg/UB del Centre d’Innovació de la Universitat de Barcelona ::: Coordinador de la Conferencia de Degans de l’Estat Espanyol per la Convergència Europea de l’Ensenyament Superior ::: Acadèmic Honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi ::: Es Doctor en Belles Arts ::: Ha dirigit 4 biennis de doctorat, ha impartit 16 cursos de doctorat , ha donat docència en 19 cursos de postgrau i es director de 9 tesis doctorals llegides :::
Com escultor, ha realitzat 15 exposicions individuals i 26 col•lectives, ha exposat a Tarragona / Museu d’Art contemporani / AA de Tarragona // Barcelona / Galeria Les Punxes / Galeria Aspectos / DAAZ // Girona / Galeria Rosa Pous / Galeria Introit de Vic // Andorra / Galeria Era Bauró / Galeria Riberaygua // París / Galeria Mostini, rue de Seine // i Colònia / Galeria Paleo ::: Ha realitzat 10 escultures públiques en Barcelona / Zona Franca / Plaça Molina / Port Vell // Riadh / Aràbia Saludí // Les escaldes / Principat d’Andorra // Amman / Jordània ::: Ha realitzat 6 instal•lacions escultòriques / 5.000 kg de gel en boveda / FET al FAD / Festa Solidaritat ::: Ha participat en diverses fires, salons i events artístics, New-Art, Salon de Mars a París, eme3 Density CCCB, Primavera el Disseny de Barcelona, Casadecor, Fira de Colònia ::: Ha treballat en 12 dissenys, prototips industrials i múltiples escultòrics / Museu itinerant per a la Fundació Vila-Casas / múltiples escultòrics per La Pedrera / Museu Precolombí BM de Bna / Le Club du Telar de París / Parc de Collserola ::: Te obra permanent en museus i colecions privades, 11 peces escultòriques en el Museu d’Art Modern de Tarragona, Coleció Felbinger Alemanya, Riberaygua, Andorra i Cat’art França ::: Ha rebut varis guardons, el primer premi de la Biennal de Tarragona, Beca de las arts plàstiques de la Generalitat de Catalunya ::: Ha realitzat 5 escenografies, a destacar les realitzades per Konic Tr per Londres en el Institute of Contemporary Arts / AIET per la gira de universitats americanes / i el muntatge del Mio Cid presentat en Festival Internacional de Teatre de Sitges ::: Ha participat en symposiums, congressos i ha donat conferencies en diferents universitats ::: Ha organitzat i impartit cursos i workshops en diferents centres d’art contemporani cal destacar el realitzat al Museu Guggenheim de Bilbao en motiu de la exposició Oteiza de 2005 ::: Ha participat en el Symposium Internacional d’Escultura de Amman, Jordània ::: i des de 2004 co-dirigix conjuntament amb l’arquitecte Andrea Ortega el taller d’Escultura Ambiental de la Fundació Politècnica de Catalunya --UPC- que ha instal•lat 8 escultures en Los Molles, Xile // realitzat 32 escultures per al Parc de Colserola / Projecte Seleccionat en la Biennal Europea del Paisatge i exposat a la Trienale di Milano // i un recorregut per invidents en La Tossa de Montbui ::: Col.labora amb l’arquitecte Enric Ruiz-Geli / Cloud 9 en l’investigacio artística per el Pavelló Sed de la Expo Zaragoza 2008 ::: Actualment treballa en instal•lacions sonores i intervencions escultòriques en l’espai natural, i desenvolupa l’enregistrament del Paisatge Sonor de Catalunya, encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya i la realització de l’arxiu sonor per l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya.

Resum dels ultims anys:

[2005]
// Escultura pública 18 peces escultòriques situades en el Passeig dels Plàtans, Centre d’informació del Parc de Collserola. (Projecte Seleccionat en la IV Biennal Europea del Paisatge i exposat a la Trienale di Milano)
// Escultura pública 14 peces escultòriques situades en el recorregut entre la estació de Ferrocarril de Vallvidrera i el Centre de Informació del Parc de Collserola. Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu de la Unió Europea, Diputació de Barcelona i Consorci del Parc de Collserola.
// Escultura pública Relleus escultòrics par el Mirador dels Xiprers / Carretera de les Aigües, Parc de Collserola. Consorci del Parc de Collserola. Barcelona //

[2006]
// Exposició individual ESPAIS DE RESSONANCIA Projectes d’escultura ambiental par a captar el so del mar. AA Ajuntament de Tarragona. Tarragona, Febrer-Març
// Escultura Pública escultura par a invidents de ferro forjat de 1.500 mts. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. Encarregat i finançat por la Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu de la Unió Europea, Consorci de LaTosa i Ajuntament de Sta Margarida de Montbui.
// Escultura Pública relleu escultòric tàctil de informació par a invidents. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. - Escultura pública Relleus escultòrics per l’ Àrea de Descans de Can Cuias, Parc de Collserola. Consorci del Parc de Collserola. Barcelona
// Escultura pública al poeta Taher Ryadh Amman, Jordania. Escultura sonora. The royal Society of Fine Arts. Situació, Parc d’escultures de la Nacional Gallery of Fine Arts

[2007]
// Escultura publica. 4 escultures de mármol travertí de 5.000 kg. cada unitat. IAA (The International Academy-Amman) Amman, Jordania.
// Escultura pública. Bodegas Torres de Pacs del Penedès. Escultura en bronze fos i patinat al àcid, 2 mts de diámetre, 600 Kg. de pes. Vilafranca del Penedés
// Investigació artística per l’arquitecte Enric Ruiz-Geli per el diseny de la cúpula del pabelló SAL de la Expo de Zaragoza
// Exposició obra escultòrica en la fira CONSTRUMAT, Stand FITEC –Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació -Stand C-372.

[2008]
// Relleu de la superficie del pont peatonal del Passeig de les Aigües sobre la carretera de Sarrià a Vallvidrera (300x5 mts.) Tau-icesa, Consorci del Parc de Collserola, Ajuntament de Barcelona
// Projecte d’enregistrament del Paisatge Sonor de Catalunya, encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya i realització de l’arxiu sonor per l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya
// Seleccionat en la V Biennal Europea del Paisatge
// Exposició Escultórica fira Hostelco Barcelona
// Projecte d’Innovació I+D+i Acc1O Cidem Copca Generalitat de Catalunya
Josep Cerdà i Ferré ::: Escultor y Catedrático de Escultura de la Universidad de Barcelona ::: Decano de la Facultad de Bellas Artes de la UB de 2001 a 2004 ::: Director del Departamento de Escultura entre 1995 y 1999 ::: Director del Departamento de Estructura de la Imagen y del Entorno de 1988 a 1991::: Ejerce la docencia como profesor de escultura en la Universidad de Barcelona desde el año 1978::: Ha expuesto en Tarragona -Museo de Arte contemporáneo, AA de Tarragona-// Barcelona -Galería Las Punxes, Galería Aspectos-// Girona -Galería Rosa Pous, Galería Introit de Vic-// Andorra -Galería Era Bauró- Galería Riberaygua-// París – Galería Mostini/Rue de Seine- y Colonia –Galería Paleo-// con un total de 15 exposiciones individuales y 26 colectivas ::: Ha realizado 10 esculturas públicas en Barcelona (Zona Franca, Plaza Molina, Port Vell), Riadh –Arabia Saludí- , Les Escaldes Principado de Andorra, Ammán Jordania ::: Ha realizado 6 instalacions efímeras::: Participado en diversas ferias salones y eventos artísticos, New-Art, Salon de Març en París, eme3 Density CCCB, Primavera del Diseño de Barcelona, Casadecor, Feria de Colonia ::: Ha trabajado en 12 diseños, prototipos industriales y múltiples escultóricos (Museo itinerante para la Fundación Vila-Casas, múltiples escultóricos para La Pedrera, Museo Precolombino BM de Bna, Le Club du Telar de París) ::: Tiene obra permanente en museos y colecions privadas, 11 piezas escultóricas en el Museo de Arte Moderno de Tarragona, Felbinger Alemania, Riberaygua Andora y Cat’art Francia ::: Ha recibido varios galardones, el primer premio de la Bienal de Tarragona, Beca de las artes plásticas de la Generalitat de Catalunya ::: Ha realizado 5 escenografías::: Ha participado en symposiums, congresos y ha dado conferencies en diferentes universidades y centros de arte contemporáneo, a destacar la realizada en el Museo Guggenheim de Bilbao en 2005 ::: desde 2001 dirige el taller de escultura y arquitectura Ouroboros-Fbg/UB del Centro de Innovación de la Universidad de Barcelona ::: y desde 2004 co-dirige conjuntamente con la arquitecta Andrea Ortega el taller de Escultura Ambiental de la Fundación Politécnica de Catalunya –UPC-::: Actualmente trabaja en instalaciones sonoras e intervenciones escultóricas en el espacio natural.
Resumen de los últimos años:
[2005] Escultura pública 18 piezas escultóricas situadas en el Centro de información del Parque de Collserola. (Proyecto Seleccionado en la IV Bienal Europea del Paisaje y expuesto a la Trienale di Milano)
// Escultura pública 14 piezas escultóricas situadas en el recorrido entre la estación de Ferrocarril de Vallvidrera y el Centro de Información del Parque de Collserola. Generalitat de Catalunya, Fondo Social Europeo de la Unión Europea, Diputación de Barcelona y Consorcio del Parque de Collserola.
// Escultura pública Relieves escultóricos par el Mirador de los Cipreses / Carretera de las Aguas, Parque de Collserola. Consorcio del Parque de Collserola.Barcelona
[2006] Exposición individual ESPACIOS DE RESSONANCIA Proyectos de escultura ambiental para captar el sonido del mar. AA Ayuntamiento de Tarragona. Tarragona
// Escultura Pública escultura para invidentes de hierro forjado de 1.500 mts. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. Encargado y financiado miedo la Generalitat de Catalunya, Fondo Social Europeo de la Unión Europea, Consorcio de La Tosa y Ayuntamiento de Sta Margarida de Montbui.
// Escultura Pública relieve escultórico táctil de información par a invidentes. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. - Escultura pública Relieves escultóricos por el Área de Descanso de Can Cuias, Parque de Collserola. Consorcio del Parque de Collserola. Barcelona
// Escultura pública al poeta Taher Ryadh Ammán, Jordania. Escultura sonora. The Royal Society of Fine Arts. Situada en el Parque de esculturas de la Nacional Gallery of Fine Arts
[2007] Escultura publica. 4 esculturas de mármol de 5.000 kg. cada unidad. IAA (The International Academy-Ammán) Ammán, Jordania.
// Escultura pública. Bodegas Torres de Pacs del Penedès. Escultura en bronce 2 mts de diámetro, 600 Kg. de peso. Vilafranca del Penedés
// Investigación artística para el arquitecto Enric Ruiz-Geli por el diseño de la cúpula del pabellón SAL de la Expo de Zaragoza
// Exposición obra escultórica en la feria Construmat, Stand FITEC –Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación
[2008] Relieve de la superficie del puente peatonal del Paseo de las Aguas sobre la carretera de Sarrià en Vallvidrera (300x5 mts.) Tau-icesa, Consorcio del Parque de Collserola, Ayuntamiento de Barcelona
// Proyecto de grabación del Paisaje Sonoro de Catalunya, encargo de la Fundación Caixa de Catalunya y realización del archivo sonoro por el Observatorio del Paisaje de la Generalitat de Catalunya
// Seleccionado en la V Bienal Europea del Paisaje
// Exposición muebles-escultura Ici et La, feria Hostelco Barcelona
// Proyecto de Innovación I+D+i Acc1O Cidem Copca Generalitat de Catalunya
Josep Cerdà i Ferré, sculpteur et professeur de sculpture à l’Université de Barcelone depuis 1978.
A exposé à Tarragone Espagne, Musée des Arts contemporains // Barcelone, Galerie Las Punxes, Galerie Aspectos// Gérone, Galerie Rosa Pous, Galerie Introït de Vic// Andorre, Galerie Era Bauró, Galerie Riberaigua// Paris, Galerie Mostini y Cologne, Galerie Paleo// 15 expositions individuelles y 26 collectives.
A réalisé 10 sculptures publiques à Barcelone, à Riad (Arabie Saudie)// Les Escaldes, Andorre//Amman Jordanie.
A réalisé 6 installations éphémères. A participé à divers salons y événements artistiques, New-Art, Salon de Mars de Paris, eme3 Density CCCB Barcelone, Primavera del Diseño de Barcelone, Casadecor, Salon de Cologne.
Ha recibido varios galardones, el primer premio de la Bienal de Tarragona, Beca de las artes plásticas de la Generalitat de Catalunya Ha realizado 5 escenografías. A travaillé à 12 projets de design, prototypes industriels et multiples projets de sculptures (Musée itinérant pour la Fundation Vila-Casas, La Pedrera et le Musée Précolombien Barbier Muller de Barcelone, Le Club du Telar de Paris).
A des oeuvres exposées de manière permanente dans des musées et collections privées: Musé d´Art Moderne de Tarragone (Espagne), à Felbinger (Allemagne), Riberaygua (Andorre) et Cat’art (France). A reçu plusieurs prix, le premier prix de la Biennale de Tarragone, la bourse des arts plastiques de la Generalitat de Catalogne.
A réalisé 5 scénographies. A participé à symposiums, congrès et a donné des conférences dans différentes universités et centres d’art contemporain, dont le Musée Guggenheim de Bilbao en 2005. Depuis 2001 dirige l’atelier de sculpture et architecture Ouroboros-Fbg/UB du Centre d’Innovation de l’Université de Barcelone.
Résumé des dernières années:
[2005] Sculptures publiques: 32 pièces placées dans le Centre d´information du Parc de Collserola (Barcelone).
[2006] Exposition individuelle ESPACIOS DE RESSONANCIA Projets de sculptures pour capter le son de la mer. Tarragone (Espagne) // Sculptures publiques (fers forgés de 1.500 m). La Tossa de Montbui (Espagne) // Sculptures publiques au poète Taher Ryadh Amman, Jordanie. Sculpture sonore. The Royal Society of Fine Arts. Parc des sculptures de la National Gallery of Fine Arts.
[2007] Sculptures publiques: 4 sculptures de marbre de 5.000 kg. Amman, Jordanie. // Sculpture publique : Bodegas Torres du Parc del Penedès (Espagne). // Recherche artistique pour l’architecte Enric Ruiz-Geli (design de la coupole du pavillon SAL de la Exposition de Zaragoza (Espagne).
[2008] Superficie du pont piétonnier du Paseo de las Aguas (300x5 m.), Parc de Collserola, Barcelone. // Projet d’enregistrement du Paysage Sonore de Catalogne, commande de la Fundación Caixa de Catalogne. // Sélectionné pour la V Biennale Européenne du Paysage.// Exposition meubles sculptures pour Ici et Là, Salon Hostelco Barcelone.
Josep Cerdà i Ferré (Tarragona, 1954) ::: Escultor i Catedràtic d’Escultura de la Universitat de Barcelona ::: Degà de la Facultat de Belles Arts de la UB de 2001 a 2004 ::: Director del Departament d’Escultura entre 1995 i 1999 ::: Director del Departament d’Estructura de la Imatge i de l’Entorn de 1988 a 1991::: Director i coordinador del grup de recerca de Mestissatge Cultural i Artístic MESCA de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la UB ::: Actualment coordina el grup de recerca reconegut: Barcelona Recerca Art i Creació de la Universitat de Barcelona BR: :AC ::: des de 2001 dirigeix el Taller d’Escultura Ambiental Ouroboros-Fbg/UB del Centre d’Innovació de la Universitat de Barcelona ::: Coordinador de la Conferencia de Degans de l’Estat Espanyol per la Convergència Europea de l’Ensenyament Superior ::: Acadèmic Honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi ::: Es Doctor en Belles Arts ::: Ha dirigit 4 biennis de doctorat, ha impartit 16 cursos de doctorat , ha donat docència en 19 cursos de postgrau i es director de 9 tesis doctorals llegides :::
Com escultor, ha realitzat 15 exposicions individuals i 26 col•lectives, ha exposat a Tarragona / Museu d’Art contemporani / AA de Tarragona // Barcelona / Galeria Les Punxes / Galeria Aspectos / DAAZ // Girona / Galeria Rosa Pous / Galeria Introit de Vic // Andorra / Galeria Era Bauró / Galeria Riberaygua // París / Galeria Mostini, rue de Seine // i Colònia / Galeria Paleo ::: Ha realitzat 10 escultures públiques en Barcelona / Zona Franca / Plaça Molina / Port Vell // Riadh / Aràbia Saludí // Les escaldes / Principat d’Andorra // Amman / Jordània ::: Ha realitzat 6 instal•lacions escultòriques / 5.000 kg de gel en boveda / FET al FAD / Festa Solidaritat ::: Ha participat en diverses fires, salons i events artístics, New-Art, Salon de Mars a París, eme3 Density CCCB, Primavera el Disseny de Barcelona, Casadecor, Fira de Colònia ::: Ha treballat en 12 dissenys, prototips industrials i múltiples escultòrics / Museu itinerant per a la Fundació Vila-Casas / múltiples escultòrics per La Pedrera / Museu Precolombí BM de Bna / Le Club du Telar de París / Parc de Collserola ::: Te obra permanent en museus i colecions privades, 11 peces escultòriques en el Museu d’Art Modern de Tarragona, Coleció Felbinger Alemanya, Riberaygua, Andorra i Cat’art França ::: Ha rebut varis guardons, el primer premi de la Biennal de Tarragona, Beca de las arts plàstiques de la Generalitat de Catalunya ::: Ha realitzat 5 escenografies, a destacar les realitzades per Konic Tr per Londres en el Institute of Contemporary Arts / AIET per la gira de universitats americanes / i el muntatge del Mio Cid presentat en Festival Internacional de Teatre de Sitges ::: Ha participat en symposiums, congressos i ha donat conferencies en diferents universitats ::: Ha organitzat i impartit cursos i workshops en diferents centres d’art contemporani cal destacar el realitzat al Museu Guggenheim de Bilbao en motiu de la exposició Oteiza de 2005 ::: Ha participat en el Symposium Internacional d’Escultura de Amman, Jordània ::: i des de 2004 co-dirigix conjuntament amb l’arquitecte Andrea Ortega el taller d’Escultura Ambiental de la Fundació Politècnica de Catalunya --UPC- que ha instal•lat 8 escultures en Los Molles, Xile // realitzat 32 escultures per al Parc de Colserola / Projecte Seleccionat en la Biennal Europea del Paisatge i exposat a la Trienale di Milano // i un recorregut per invidents en La Tossa de Montbui ::: Col.labora amb l’arquitecte Enric Ruiz-Geli / Cloud 9 en l’investigacio artística per el Pavelló Sed de la Expo Zaragoza 2008 ::: Actualment treballa en instal•lacions sonores i intervencions escultòriques en l’espai natural, i desenvolupa l’enregistrament del Paisatge Sonor de Catalunya, encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya i la realització de l’arxiu sonor per l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya.

Resum dels ultims anys:

[2005]
// Escultura pública 18 peces escultòriques situades en el Passeig dels Plàtans, Centre d’informació del Parc de Collserola. (Projecte Seleccionat en la IV Biennal Europea del Paisatge i exposat a la Trienale di Milano)
// Escultura pública 14 peces escultòriques situades en el recorregut entre la estació de Ferrocarril de Vallvidrera i el Centre de Informació del Parc de Collserola. Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu de la Unió Europea, Diputació de Barcelona i Consorci del Parc de Collserola.
// Escultura pública Relleus escultòrics par el Mirador dels Xiprers / Carretera de les Aigües, Parc de Collserola. Consorci del Parc de Collserola. Barcelona //

[2006]
// Exposició individual ESPAIS DE RESSONANCIA Projectes d’escultura ambiental par a captar el so del mar. AA Ajuntament de Tarragona. Tarragona, Febrer-Març
// Escultura Pública escultura par a invidents de ferro forjat de 1.500 mts. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. Encarregat i finançat por la Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu de la Unió Europea, Consorci de LaTosa i Ajuntament de Sta Margarida de Montbui.
// Escultura Pública relleu escultòric tàctil de informació par a invidents. La Tossa de Montbui, Sta Margarida de Montbui. - Escultura pública Relleus escultòrics per l’ Àrea de Descans de Can Cuias, Parc de Collserola. Consorci del Parc de Collserola. Barcelona
// Escultura pública al poeta Taher Ryadh Amman, Jordania. Escultura sonora. The royal Society of Fine Arts. Situació, Parc d’escultures de la Nacional Gallery of Fine Arts

[2007]
// Escultura publica. 4 escultures de mármol travertí de 5.000 kg. cada unitat. IAA (The International Academy-Amman) Amman, Jordania.
// Escultura pública. Bodegas Torres de Pacs del Penedès. Escultura en bronze fos i patinat al àcid, 2 mts de diámetre, 600 Kg. de pes. Vilafranca del Penedés
// Investigació artística per l’arquitecte Enric Ruiz-Geli per el diseny de la cúpula del pabelló SAL de la Expo de Zaragoza
// Exposició obra escultòrica en la fira CONSTRUMAT, Stand FITEC –Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació -Stand C-372.

[2008]
// Relleu de la superficie del pont peatonal del Passeig de les Aigües sobre la carretera de Sarrià a Vallvidrera (300x5 mts.) Tau-icesa, Consorci del Parc de Collserola, Ajuntament de Barcelona
// Projecte d’enregistrament del Paisatge Sonor de Catalunya, encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya i realització de l’arxiu sonor per l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya
// Seleccionat en la V Biennal Europea del Paisatge
// Exposició Escultórica fira Hostelco Barcelona
// Projecte d’Innovació I+D+i Acc1O Cidem Copca Generalitat de Catalunya